جامعه شناسی رمان-جورج لوکاچ-3

مارکسیست ها در عرصه زیبایی شناسی مدافع میراث کلاسیک هستند.اما این میراث در نظر آنان به هیچ وجه به معنای بازگشت به گذشته نیست.زیرا آنان بر مبنای یکی از نتایج ضروری نظریه مارکسیستی تاریخ گذشته را برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر می دانند.ارزشی که به میراث کلاسیک در عرصه زیبایی شناسی داده می شود حاکی از این امر هست که مارکسیست ها عامل اصلی تاریخ ، جهت اصلی تکامل ، مسیر حقیقی منحنی تاریخ را می بینند و به ضابطه ی این مسیر آگاه اند لذا بر خلاف عادت اندیشه گران بورژوا که جهت و مسیر اصلی را نمی شناسند در هر چرخشی دچار سرگیجه نمی شوند.

/ 0 نظر / 39 بازدید